Czym się różni psycholog od psychiatry i psychoterapeuty? U jakiego specjalisty i kiedy szukać pomocy?

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Niekiedy jednak problemy z nim są na tyle poważne, że lepiej oddać się w ręce profesjonalisty. Nie tylko dokona on diagnozy psychologicznej, ale również pomoże uporać się z uciążliwymi objawami zaburzeń psychicznych. Do jakiego specjalisty udać się po pomoc? Psycholog, psychiatra, a może psychoterapeuta? Kto i kiedy może Ci pomóc?

Psycholog a psychiatraczym się różni psycholog od psychiatry?

 Psychologiem może tytułować się każda osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Dodatkowo absolwent studiów z zakresu psychologii powinien odbyć podyplomowy staż zawodowy oraz posiadać umiejętność prawidłowego diagnozowania, badania psychologicznego pacjentów i kierowania ich na odpowiednie leczenie.

Kompetencje psychologa są ograniczone. Chociaż zajmuje się zdrowiem psychicznym i może postawić diagnozę psychologiczną, nie ma uprawnień do wypisywania recept, leczenia farmakologicznego i wystawienia zwolnień lekarskich. Nie jest bowiem lekarzem.

Zarówno psycholog, jak i psychiatra zajmują się badaniem chorób oraz zaburzeń psychicznych, a także opieką nad osobami z problemami o podłożu psychicznym. Niemniej posiadają inne kompetencje. Psychiatra to specjalista, który ma za sobą 6-letnie studia medyczne i ukończył specjalizację z zakresu psychiatrii, zajmuje się leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy medycznej może on skierować pacjenta do szpitala psychiatrycznego i oddziałów odwykowych, a także wdrożyć odpowiednie leczenie farmakologiczne. Jest również uprawniony do wystawiania zwolnienia lekarskiego i recept.

Psycholog a psychoterapeutaczym się różni psycholog od psychoterapeuty?

 Oprócz psychologa i psychiatry kwestiami zdrowia psychicznego zajmuje się psychoterapeuta. Jest to specjalista, który:

  • ma tytuł zawodowy lekarza lub magistra psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo pielęgniarstwa,
  • odbył lub odbywa szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii, w ramach którego przeszedł terapię własną,
  • dysponuje certyfikatem psychoterapeuty lub pracuje pod nadzorem doświadczonego specjalisty z takim certyfikatem. Co ważne, osoba, która nie ma jeszcze certyfikatu, również może oferować rzetelną pomoc psychologiczną, przy czym warto sprawdzić, czy pozostaje w regularnym szkoleniu i jest objęta stałą superwizją.

Psychoterapeuta może postawić diagnozę psychologiczną i skierować pacjenta na odpowiednie leczenie. Jest też uprawniony do prowadzenia psychoterapii w określonym nurcie psychoterapeutycznym. Jeśli jednak nie jest lekarzem, nie wystawi zwolnienia lekarskiego czy też recepty.

Co ważne, psychoterapeuci mogą zajmować się świadczeniem ogólnej pomocy psychologicznej, jak i specjalizować się w konkretnych problemach z zakresu zdrowia psychicznego, takich jak zaburzenia odżywiania, depresja czy też PTSD, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Dlatego warto upewnić się co do zakresu i sposobu prowadzenia terapii przez danego psychoterapeutę.

Z czym do psychiatry, a z czym do psychologa lub psychoterapeuty?

 Zarówno psycholog, jak i psychiatra oraz psychoterapeuta są w stanie otoczyć pacjenta niezbędnym wsparciem psychologicznym. Jeżeli doświadczasz zaburzeń psychicznych i potrzebujesz wstępnej diagnozy oraz porady co do formy leczenia, umów się na wizytę z psychologiem. Jeśli podejrzewasz u siebie depresję, wchodzisz w toksyczne relacje lub borykasz się z lękami, uzależnieniami albo zaburzeniami funkcji poznawczych, pomocy psychologicznej szukaj u psychoterapeuty.

Wsparcie psychiatry jest niezbędne w tych przypadkach, gdzie konieczne jest wdrożenie leczenia farmakologicznego. Zazwyczaj dzieje się to w sytuacji, gdy dokuczliwe objawy wywołuje poważna choroba, taka jak ciężka depresja, psychoza czy też choroba afektywna dwubiegunowa, lub jeśli problemom psychicznym towarzyszą specyficzne objawy, w tym urojenia, ataki paniki, myśli samobójcze czy też bezsenność. Nie jest to jednak regułą. Na wizytę z psychiatrą możesz się bowiem umówić zawsze.

Prowadzimy działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Udostępniamy wyłącznie rzetelne informacje dotyczące objawów, diagnostyki oraz sposobu leczenia chorób. Naszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat higieny zdrowia psychicznego oraz sposobów radzenia sobie z problemami natury emocjonalnej. Powyższy artykuł nie stanowi porady lekarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a tym samym nie zastąpi konsultacji ze specjalistą.