Anna Janusz

 

Jestem psychologiem z pasji i zamiłowania oraz psychoterapeutką w trakcie  całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Centrum Szkoleń Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Humanistyczno Społecznym SWPS. Doświadczenie  zawodowe zdobywałam  w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok Po Kroku”, pogotowiu dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”, Szpitalu Bródnowskim na oddziale psychiatrycznym;  Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis”, „Centrum Praw Kobiet”, Ośrodku Psychoterapeutycznym „Rasztów” oraz kilku Fundacjach i Stowarzyszeniach prowadząc psychoterapię, konsultacje i wsparcie psychologiczne oraz interwencje kryzysowe. Pracowałam również z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ich rodzinami zarówno w ośrodkach pomocowych jak i projektach unijnych oraz z osobami starszymi chorującymi na demencję, chorobę Alzheimera. 

Do każdego z  pacjentów podchodzę z otwartością, zaciekawieniem i empatią co pozwala nawiązać leczącą i opartą na poczuciu bezpieczeństwa relację terapeutyczną. Wspólnie skupiamy się na identyfikowaniu  na identyfikowaniu trudności, których przyczyny często pojawiają się w miejscu gdzie świadomość przenika się z podświadomością. Osobowością człowieka rządzą dynamiczne siły, które często są ze sobą sprzeczne, co może przejawiać się niepożądanymi reakcjami. Takie nieuświadomione pragnienia i popędy, nie mają możliwości „zdrowej” manifestacji, dlatego szukają innej drogi ujścia. Mogą przyjmować formę zaburzeń psychicznych, lęku, depresji czy istotnego bólu psychicznego, co wpływa na poważny dyskomfort w funkcjonowaniu osobistym, zawodowym jak również społecznym. W procesie psychoterapii wspólnie dążymy do ich identyfikacji, wydobycia na światło dzienne, zrozumienia oraz nadania nowego znaczenia.

W pracy terapeutycznej zachęcam pacjentów do swobodnego dzielenia się myślami, fantazjami oraz skojarzeniami. Aktywność swoją dostosowuję do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta, podążając za nim, czyli pomagając mu w odkrywaniu mechanizmów powodujących określone reakcje i zachowania. Wspólnie poszukujemy nowego rozumienia jego przeżyć psychicznych. W warunkach dających poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu towarzyszę pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania oraz przeżyciu  korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego, które ma wpływ na trwałe zmiany w jego osobowości, stając się jednocześnie bazą do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu. 

Pracuję z osobami dorosłymi i seniorami w podejściu psychodynamicznym, a pracę swoją poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Biorę udział w licznych szkoleniach i konferencjach stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Pomagam osobom które doświadczają trudności relacyjnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, przechodzą kryzys, przeżywają silny stres, cierpią z powodu niskiej samooceny lub czują, że ich rozwój został zahamowany.

Anna Janusz – ZnanyLekarz.pl