Regulamin

Zasady współpracy terapeutycznej

  1. Czas trwania sesji, cena i płatności

Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 min. (od 200 zł). Rekomendowane są cotygodniowe i systematyczne spotkania psychoterapeutyczne. W zależności od potrzeb klienta możliwe są częstsze spotkania. Płatności klient dokonuje po odbytej sesji terapeutycznej. Wyjątkiem są sesje on-line. Klient jest zobowiązany opłacić je przed rozpoczęciem spotkania.

  1. Spóźnienia 

Spóźnienie wynikające ze strony klienta skraca czas sesji (spotkanie nie będzie przedłużone). Jeśli spóźnienie wynikało ze strony terapeuty – jest on zobowiązany przedłużyć spotkanie o czas spóźnienia lub zagwarantować, że kolejne spotkanie w zależności od dyspozycji klienta będzie dłuższe.

  1. Nieobecności

Jeżeli klient nie może pojawić się na umówionej sesji, proszony jest o poinformowanie terapeuty poprzez wiadomość SMS (na numer udostępniony przez terapeutę). Informację należy przekazać najpóźniej 2 doby przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niepoinformowania terapeuty o nieobecności w tym terminie, klient pokrywa koszt sesji.

Odwołanie 3 sesji z rzędu jest równoznaczne z rezygnacją z terapii.

  1. Relacja klient-terapeuta

Wykluczone są spotkania „poza-terapeutyczne” (w znaczeniu towarzyskim) terapeuty z klientem, którego proces psychoterapeutyczny prowadzi.

  1. Przerwanie terapii

W przypadku zamiaru rezygnacji z psychoterapii bez wcześniejszego ustalenia z terapeutą, proponujemy i zachęcamy do uczestniczenia w jeszcze (co najmniej) jednym podsumowującym spotkaniu z terapeutą.

  1. Tajemnica zawodowa

Tematy ujawniane przez klienta na sesji psychoterapeutycznej objęte są tajemnicą zawodową. Terapeuta może jedynie omawiać własną pracę psychoterapeutyczną podczas superwizji.

W przypadku nieprzestrzegania ww. zasad przez klienta, terapeuta może odmówić kontynuowania spotkań.