Marzena Majewska

Jestem psychologiem i pedagogiem w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w podejściu integracyjnym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach, m.in. z Treningu Umiejętności Społecznych, w obszarze terapii poznawczo-behawioralnej i humanistyczno-egzystencjalnej, które nie tylko wyposażyły mnie w wiedzę i narzędzia do pracy, ale pozwoliły mi lepiej zrozumieć funkcjonowanie człowieka.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w placówkach edukacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadząc zajęcia terapeutyczne i warsztaty psychoedukacyjne. W swojej pracy cenię sobie empatię, autentyczność, życzliwość i indywidualne podejście do drugiej osoby. Prowadzę terapię par, pomagam osobom doświadczającym lęku, stresu, depresji, z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, przeżywającymi trudności związane z niskim poczuciem własnej wartości, poczuciem bezradności, poszukujących zmian w swoim życiu i relacjach społecznych. Pracuję także z dziećmi z Zespołem Aspergera, prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych.</p Marzena Majewska – ZnanyLekarz.pl